Jak to funguje ve Včelí dílně?

Mimo včelaření se věnujeme také truhlařině a výrobě nábytku. Proto jsme si zřídili malou " včelí dílnu".

V naší dílničce si vyrábíme kompletní včelí ůly, rámečky pro včely, oplodňáky a další potřeby.

Dílnička není určená pouze pro včelařskou výrobu. Upravujeme zde vosk, z kterého následně děláme mezistěny.

Včelaření není práce jen přes jaro a léto. Je to práce celoroční. V zimních měsících se vyrábí nové rámečky. Staré rámečky se obměňují za nové. Každoročně vyrobíme  600 - 800 nových rámečků a to jen pro naše užití.